• Statut društva

  • Pristopna izjava

    Pristopno izjavo  izpolnjeno in podpisano pošljite na naš naslov:

    Zgodovinsko društvo za Koroško
    Koroška cesta 12
    2390 Ravne na Koroškem